เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Occlusion-Maxillo-Ortho Multidisciplinary approach in Orthognathic Surgery First”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Occlusion-Maxillo-Ortho Multidisciplinary approach in Orthognathic Surgery First”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Occlusion-Maxillo-Ortho Multidisciplinary approach in Orthognathic Surgery First” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สมชาติ เราเจริญพร รองคณบดีฝ่ายเทคโนยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร, อาจารย์ ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทันตแพทย์ที่สนใจ ในรูปแบบการประชุมแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 (ส่วนหลัง)​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา​ และผ่านระบบออนไลน์