ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร

Title : Assistant Professor
 

ท.บ.,

ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),

ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

 

Expertise : – Orthognathic Surgery
       – Dental Implant

 
Phone : (66 2) 200-7845-6, 081-820-9008

E-mail : somchart.gj@gmail.com

 

ผลงานวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment