เว็บไซต์เก่า

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 23 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และร่วมทดลองฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบซิมมิวเลชั่น ณ ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อทางด้านทันตแพทย์ ได้สัมผัสประสบการณ์ตรง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล