INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  เช่น  โครงการของหายได้คืน  โครงการจิตอาสา  โครงการออกหน่วยทันตกรรมชุมชน  โครงการรับบริจาคกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาสีเขียว  โครงการประกวดหนูน้อยฟันดี  โครงการค่ายอาสาพัฒนา

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการของหายแล้วได้คืน

กิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 1” ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ดูงานหลังคาสีเขียว

- ออกหน่วยทันตกรรมชุมชน

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]