เว็บไซต์เก่า

29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  เช่น  โครงการของหายได้คืน  โครงการจิตอาสา  โครงการออกหน่วยทันตกรรมชุมชน  โครงการรับบริจาคกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาสีเขียว  โครงการประกวดหนูน้อยฟันดี  โครงการค่ายอาสาพัฒนา

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการของหายแล้วได้คืน

กิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 1” ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ดูงานหลังคาสีเขียว

- ออกหน่วยทันตกรรมชุมชน

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]