เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ลดสูบบุหรี่  การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย  การจัดนิทรรศการสร้างกระตุ้นจิตสำนึก  การประกวดชุดแต่งกายด้วยวัสดุเหลือใช้  ร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย ม.มหิดล เป็นต้น

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

นิทรรศการ R3 for dt green

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]