เว็บไซต์เก่า

19. มีห้องส้วม (ที่ถ่ายอุจจาระ และที่ถ่ายปัสสาวะ) และอ่างล้างมือ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา แยกชาย-หญิงที่พอเพียง

19. มีห้องส้วม (ที่ถ่ายอุจจาระ และที่ถ่ายปัสสาวะ) และอ่างล้างมือ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา แยกชาย-หญิงที่พอเพียง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีห้องถ่ายอุจจาระชายจำนวน 159 ห้อง หญิงจำนวน 195 ห้อง  ที่ถ่ายปัสสาวะชายจำนวน 175 ห้อง  อ่างล้างมือชายจำนวน 120  อ่าง  หญิงจำนวน 150 อ่าง  โดยได้คำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 ซึ่งเพียงพอต่อบุคลากรและนักศึกษา

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]