เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี

15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในวันที่ 13  ธันวาคม 2560  จำนวน 898 คน

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

- ภาพกิจกรรม : บรรยายกาศอบรมภาคสนาม การซ้อมอพยพหนีไฟ

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]