เว็บไซต์เก่า

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก (Youtube ให้ความรู้ทางทันตกรรม)

MU DENT faculty of dentistry

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก (Youtube ให้ความรู้ทางทันตกรรม)

ท่านสามารถเข้าชมผ่าน ช่อง Channel YouTube คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาม Link https://www.youtube.com/c/dentmahidol