เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์

(Raman Spectrometer)

รุ่น : LABRAM HR EVO

ผู้ผลิต : HORIBA FRANCE SAS, Loos, France

รหัสครุภัณฑ์ : 1-65-409000011056

สมบัติเฉพาะ :

เป็นเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและหาองค์ประกอบของสารตัวอย่าง มีแหล่งกำเนิดแสง-เลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 532 และ 785 นาโนเมตร โดยมีชุดเกรตติงที่ 600 และ 1,800 ร่องต่อมิลลิเมตร มีเลนส์วัตถุกำลังขยาย 5 เท่า 10 เท่า 50 เท่า และ 100 เท่า ชุดแท่นวางตัวอย่างสามารถเคลื่อนที่ในแนวแกน X ได้ 75 มิลลิเมตร และแกน Y ได้ 50 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5

Facebook
Twitter
Email