เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องวัดมิติวัสดุ (Measuring Microscope)

(Measuring Microscope)

รุ่น : MM-11

ผู้ผลิต : Nikon, Tokyo, Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-36-078

สมบัติเฉพาะ :

วัดขนาดของชิ้นงานได้ในแนวแกน X, Y และ Z ด้วยกำลังขยายเลนส์ตา 10 เท่า และเลนส์วัตถุ 3 เท่า ในระยะทำงาน 75 มิลลิเมตร แท่นวางชิ้นงานเคลื่อนที่ในแนวแกน X และ Y มีระยะการวัด 30 มิลลิเมตร และหมุนรอบได้ 360 องศา ระยะการวัดแกน Z ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววาสนา วิชัย

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email