เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบพลวัต

(Dynamic Universal Testing Machine)

รุ่น : E3000

ผู้ผลิต : Instron, Coronation Road, High Wycombe, Bucks, HP12 3SY, UK

รหัสครุภัณฑ์ : 2-64-409000007230

สมบัติเฉพาะ :

สามารถทดสอบแรงแบบสถิติ (Static) ได้สูงสุด 2,000 นิวตัน และทดสอบแรงแบบพลวัต (Dynamic) ได้สูงสุด 3,000 นิวตัน กระบอกส่งกำลัง (Actuator) ทำงานด้วยระบบไฟฟ้ามีช่วงชัก 60 มิลลิเมตร ชุดปากจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานแบนที่ความหนาขนาด 0-12 มิลลิเมตร และชิ้นงานกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3-12 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email