ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

Title : Assistant Professor

 

ท.บ.,

ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),

ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery
Dental Implant surgery

 
Phone : (66 2) 200-7845-6, 081-818-6187

E-mail : surakit.vis@mahidol.ac.th

 

More Information : ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment