อ. ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์

 

ท.บ. , ป.บัณฑิตขั้นสูง (วิทยาระบบบดเคี้ยว)

 

ความเชี่ยวชาญ : Dental Occlusion, Temporomandibular disorders,

 

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 22

 

E-mail : nattakarn.hos@mahidol.ac.th

 

ลาศึกษาต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment