อ. นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์

Title : Lecturer
 

ท.บ., พ.บ.,

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลช่องปาก (เยอรมนี)

 

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery

 
Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : dtckv@hotmail.com

 

ผลงานวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment