เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

MU DENT faculty of dentistry

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ 10 ประเทศ

ประเทศ
ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์
Link
ประเทศไทย
innovation-1
http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php
ประเทศเกาหลี
innovation-2
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
ประเทศญี่ปุ่น
innovation-3-3
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
ประเทศสิงคโปร์
innovation-4
https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
ประเทศอินเดีย
innovation-5
http://www.ipindia.nic.in/
ประเทศออสเตรเลีย
innovation-6
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
ประเทศเยอรมัน
innovation-7
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index
ประเทศสหรัฐอเมริกา
innovation-8
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
สหภาพยุโรป
innovation-9
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
ประเทศจีน
innovation-10
http://pss-system.cnipa.gov.cn/sipopublicsearch/inportal/i18n.shtml?params=902F004CA61084A284089435EAAEA94F59CC921A916ADCEB

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์
Link
https://www.lens.org/
https://patents.google.com