เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยจัดหาพัสดุ

หน่วยจัดหาพัสดุ

หน่วยจัดหาพัสดุ

แนะนำหน่วยจัดหาพัสดุ

 

ปณิธานหน่วยจัดหาพัสดุ
 ถูกต้อง  โปร่งใส   เต็มใจให้บริการ 

 

 

วิสัยทัศน์

บริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์