เว็บไซต์เก่า

หน่วยแผนงาน

หน่วยแผนงาน

หน่วยแผนงาน

แนะนำหน่วยแผนงาน

 

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับโครงสร้างใหม่ ในปี 2553 ทำให้มีการจัดตั้งหน่วยแผนงานขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้งานแผนและงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์