เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยแผนงาน

หน่วยแผนงาน

หน่วยแผนงาน

แนะนำหน่วยแผนงาน

 

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับโครงสร้างใหม่ ในปี 2553 ทำให้มีการจัดตั้งหน่วยแผนงานขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้งานแผนและงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์