เว็บไซต์เก่า

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาย้อนหลังถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะส่วนตัวฟันต่อสภาวะรอบปลายรากของฟันที่มีคุณภาพการรักษาคลองรากฟันที่ดี” โดย ทันตแพทย์หญิงนัทธีรา ภูมิชาติ

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาย้อนหลังถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะส่วนตัวฟันต่อสภาวะรอบปลายรากของฟันที่มีคุณภาพการรักษาคลองรากฟันที่ดี” โดย ทันตแพทย์หญิงนัทธีรา ภูมิชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.

 

สถานที่ : ณ ห้อง B4 ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566