เว็บไซต์เก่า

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของเอ็กโซโซมจากเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันน้ำนมของมนุษย์ที่เข้าสู่ภาวะการตายของเซลล์ต่อการสร้างหลอดเลือด” โดย ทพ.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของเอ็กโซโซมจากเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันน้ำนมของมนุษย์ที่เข้าสู่ภาวะการตายของเซลล์ต่อการสร้างหลอดเลือด” โดย ทพ.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม A4 ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าววันที่ 24 กรกฎาคม 2566