เว็บไซต์เก่า

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NUS AY2023/24 Semester 2 ประจำปีการศึกษา 2023/24 ณ National University of Singapore

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NUS AY2023/24 Semester 2 ประจำปีการศึกษา 2023/24 ณ National University of Singapore

National University of Singapore (NUS) จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NUS AY2023/24 Semester 2 ประจำปีการศึกษา 2023/24 ณ National University of Singapore สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ National University of Singapore (NUS) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturlat/hzBU/3 ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจ โปรดระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Name in English
2. Date of Birth
3. E-mail
4. Area of Study
5. Year of Study
6. Type of Exchange
7. Duration

ติดต่อมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566