เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 (จำนวนรับนักศึกษา 20 คน) ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 (จำนวนรับนักศึกษา 20 คน) ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม อาคารพรีคลินิก ชั้น 3
โทร. 02-200-7693 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)