เว็บไซต์เก่า

ประกาศ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามหรือติดตามข้อมูลการให้บริการทางทันตกรรม ได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02-200-7777 กด 0 (ในเวลาราชการ)

Line official account : @498zuhce

Facebook page : https://www.facebook.com/DTMUdentalhospital