เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำ ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แบบออนไลน์ (เลือกได้ไม่เกิน 5 คน)

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำ ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แบบออนไลน์ (เลือกได้ไม่เกิน 5 คน)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่ใช้สิทธิลงคะแนน :
18 เมษายน 2567
เวลา 07.00 – 15.30 น.

 

ผ่าน Link ใน e-mail ชื่อ.นามสกุล@mahidol.ac.th ของท่าน หรือที่ขอแจ้งเปลี่ยน e-mail เป็นชื่อ.นามสกุล@mahidol.edu

ลงข่าว ณ วันที่ 4 เมษายน 2567