เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รู้หรือไม่ ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

รู้หรือไม่ ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

ขอขอบคุณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567