เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ตรวจสุขภาพประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

ตรวจที่: โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
วันที่ 27 มีนาคม 2567
เวลา 07.00 – 11.00 น.

 

ตรวจที่: โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 28, 29 มีนาคม 2567
เวลา 07.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
(ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า (เสียค่าใช้จ่ายเอง)
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา)

 

***ควรงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
อย่างน้อย 12 ชั่วโมงขึ้นไป หรือหลังเวลา 20.00 น. จนถึงเช้าวันที่จะตรวจสุขภาพ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)

 

ติดต่อสอบถาม : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : 02 200 7573

ลงข่าว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567