เว็บไซต์เก่า

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมส่วนงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมส่วนงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานแผนและงบประมาณ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 7 ธันวาคม 2566
เวลา 10.30 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566