เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.09 น.

โดยขอให้มาพร้อมเพรียงกันในเวลา 07.55 น.
สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

การแต่งกาย : ผู้เข้าร่วมในพิธี สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี สวมชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง)
: นักศึกษา สวมชุดพิธีการ

ลงข่าว ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566