INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.09 น.

โดยขอให้มาพร้อมเพรียงกันในเวลา 07.55 น.
สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

การแต่งกาย : ผู้เข้าร่วมในพิธี สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี สวมชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง)
: นักศึกษา สวมชุดพิธีการ

ลงข่าว ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566