เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากร ตรวจสอบผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้ที่ระบบ e-Payroll System ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญบุคลากร ตรวจสอบผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้ที่ระบบ e-Payroll System ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

ลงข่าว ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566