เว็บไซต์เก่า

เตรียมพบกับ กีฬาสานสัมพันธ์ ทันตฯ มหิดล หรรษา ฮาเฮ

เตรียมพบกับ กีฬาสานสัมพันธ์ ทันตฯ มหิดล หรรษา ฮาเฮ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 3 มกราคม 2567 เวลา 12.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ สนามกรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566