เว็บไซต์เก่า

“ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของชาวทันตฯ มหิดล” เดือนตุลาคม 2566

“ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของชาวทันตฯ มหิดล” เดือนตุลาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.
สถานที่จำหน่าย : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566