เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 20 ตุลาคม 2566
เวลา : 08.09 น.

 

สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

การแต่งกาย :
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร [เครื่องแบบหรือชุดสุภาพ โทนสีแดง]

ลงข่าว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566