INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 20 ตุลาคม 2566
เวลา : 08.09 น.

 

สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

การแต่งกาย :
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร [เครื่องแบบหรือชุดสุภาพ โทนสีแดง]

ลงข่าว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566