เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ฟ.ฟันหรรษา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ฟ.ฟันหรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ บริเวณชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566