เว็บไซต์เก่า

ผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ และ ประเภทผู้แทนทั่วไป

ผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ และ ประเภทผู้แทนทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง :
ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 07.00 – 17.00 น.

 

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อสามารถเข้าสู่ระบบ DT-Vote Online
(เฉพาะ Intranet หรือ MU-WIFI เท่านั้น) : https://me-qr.com/eUHdU9Xn

ลงข่าว ณ วันที่ 25 กันยายน 2566