เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ DT ZERO WASTE

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ DT ZERO WASTE

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 4 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 – 15.00 น.
( ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12.30 น. เป็นต้นไป)

พร้อมรับของที่ระลึกจำนวนจำกัด
สถานที่ : ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 19 กันยายน 2566