เว็บไซต์เก่า

#เตรียมตัวให้พร้อม!!! หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) #เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

#เตรียมตัวให้พร้อม!!! หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) #เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

รายละเอียดหลักสูตร : https://bit.ly/3PrvkYr

 

ติดต่อสอบถาม:
เบอร์โทร :02-2007642
ไลน์ : https://lin.ee/HA9jDBI
อีเมล : dtmupostgrad@mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 7 กันยายน 2566