เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566

งานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 27 กันยายน 2566 เวลา 12.50 – 15.40 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 7 กันยายน 2566