เว็บไซต์เก่า

MU AUN-QA ASSESSMENT : Tier 1 Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program)

MU AUN-QA ASSESSMENT : Tier 1 Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program)

Assessor :
Assoc. Prof. Pattarawadee Leelataweewud
Lect. Dr. Dechsak Nakapaksirat

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา


วันเวลาที่เริ่มงาน
: 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 5 กันยายน 2566