เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
YOTHI THEATRE “พบ“ เพราะทุกการตัดสินใจ คืออนาคตที่ไม่เหมือนเดิม

YOTHI THEATRE “พบ“ เพราะทุกการตัดสินใจ คืออนาคตที่ไม่เหมือนเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


วันเวลาที่เริ่มงาน
: 13 กันยายน 2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566