เว็บไซต์เก่า

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 31 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30 – 11.20 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ติดต่อสอบถาม : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 02 2007649

ลงข่าววันที่ 27 กรกฎาคม 2566