เว็บไซต์เก่า

Acoustic in house & Afternoon coffee ดนตรีสดและกาแฟยามบ่ายจากชมรมนักศึกษาทันตแพทย์ “เมื่อฝนพรำ กับวันช้ำใจ“

Acoustic in house & Afternoon coffee ดนตรีสดและกาแฟยามบ่ายจากชมรมนักศึกษาทันตแพทย์ “เมื่อฝนพรำ กับวันช้ำใจ“

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 9 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 – 14.30 น.

สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าววันที่ 27 กรกฎาคม 2566