เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญร่วมชมเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญร่วมชมเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ออกอากาศทาง

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT

(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับที่ 3)

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ระหว่างเวลา 16.30 – 17.05 น.

ลงข่าววันที่ 24 กรกฎาคม 2566