เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล มุ่งพัฒนา Smart Dental Hospital ด้วยเทคโนโลยี ที่ยกระดับบริการทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล มุ่งพัฒนา Smart Dental Hospital ด้วยเทคโนโลยี ที่ยกระดับบริการทางทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอขอบคุณ Medical Focus และงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566