เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Asia Pacific Dental AcademicExcellence Competition (APAXc) 49th Asia Pacific Dental Students’ Association Annual Congress 2023 at Bali, Indonesia.

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Asia Pacific Dental AcademicExcellence Competition (APAXc) 49th Asia Pacific Dental Students’ Association Annual Congress 2023 at Bali, Indonesia.

ขอแสดงความยินดี

 

นศ.ทพ.เจียซิน หลู่ ชั้นปีที่ 3

นศ.ทพ.พรรวินท์ วงศ์กาญจนาพาณิช ชั้นปีที่ 4

นศ.ทพ.ณภัทร ประจักษ์ธรรม ชั้นปีที่ 4

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

Asia Pacific Dental Academic

Excellence Competition (APAXc)

49th Asia Pacific Dental Students’ Association Annual Congress 2023

at Bali, Indonesia.

ลงข่าว ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566