INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณฑิชา ชัยชะนะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการพัฒนาคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณฑิชา ชัยชะนะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการพัฒนาคุณภาพ