เว็บไซต์เก่า

2021 NCKU Overseas Week จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2021 NCKU Overseas Week จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link: https://www.facebook.com/NCKUOHinMalaysia/
(NCKU Overseas Hub in Malaysia)