เว็บไซต์เก่า

เชิญท่าน (อดีต) เด็กทันตะ มหิดลทั้งหลาย ร่วมงาน คืนสู่เหย้า ทันตแพทย์มหิดล โยธีแลนด์ แดนแห่งความทรงจำ

เชิญท่าน (อดีต) เด็กทันตะ มหิดลทั้งหลาย ร่วมงาน คืนสู่เหย้า ทันตแพทย์มหิดล โยธีแลนด์ แดนแห่งความทรงจำ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]