เว็บไซต์เก่า

สำหรับบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ คัดเลือกอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ คัดเลือกบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อรับทุนประจำปีงบประมาณ 2566

สำหรับบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ คัดเลือกอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ คัดเลือกบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อรับทุนประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

ติดต่อสอบถาม : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล 02-200-7577