เว็บไซต์เก่า

สมัครรับเลือกตั้ง ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

สมัครรับเลือกตั้ง ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล