เว็บไซต์เก่า

ผลงานวิชาการเรื่อง Challenge of Dental Service in COVID-19 Epidemic โดย โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เพื่อร่วมประกวด พร้อมนำเสนอ ผลงานทางวิชาการ หมวดหมู่ : Leadership & Management ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิดหลัก ‘Synergy for Safety and Well-being”

ผลงานวิชาการเรื่อง Challenge of Dental Service in COVID-19 Epidemic โดย โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เพื่อร่วมประกวด พร้อมนำเสนอ ผลงานทางวิชาการ หมวดหมู่ : Leadership & Management ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิดหลัก ‘Synergy for Safety and Well-being”