เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการรับทำวิจัยและการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในสาขา/กลุ่มวิชาที่ท่านเชี่ยวชาญ

ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการรับทำวิจัยและการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในสาขา/กลุ่มวิชาที่ท่านเชี่ยวชาญ